fbpx

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI ZA RIDE AROUND PROGRAME (Blagovna znamka v upravljanju WE GO D.O.O.)

 

 1. SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji ureditve potovanja so temeljni del dogovora o rezervaciji, sklenjen med WE GO d.o.o. ali druge akreditirane agencije in potniki, ki rezervirajo določen turistični aranžma. Ko zainteresirani potnik naroči določen potovalni dogovor v agenciji, po telefonu ali elektronski pošti, se šteje, da je sprejel splošne pogoje. Rezervacija potnika je obvezna, zato potnik lahko prekliče svojo rezervacijo izključno v skladu s splošnimi pogoji, ki veljajo za odpoved rezervacije v imenu potnika. Potnik je odgovoren za vse stroške in posledice, ki se lahko pojavijo zaradi nepravilnih informacij, ki jih je navedel pri rezervaciji.

 1. REZERVACIJA IN PLAČILA

Potnik lahko rezervira potovanje v pisarnah WE GO d.o.o., v kateri koli drugi akreditirani agenciji ali po elektronski pošti. Z rezervacijo WE GO d.o.o. in potnik skleneta dogovor o turističnem aranžmaju, ki vključuje informacije o turističnem aranžmaju, ki ga je izbral potnik, ali v drugih primerih se pogodba nanaša na program potovalnih aranžmajev, ki je sestavljen iz vseh informacij o izbranem programu potovalnih aranžmajev. Pri rezervaciji mora potnik zagotoviti vse potrebne informacije in njegove osebne dokumente, ki jih zahtevajo programi potovalnih aranžmajev in plačati znesek 30% skupne vrednosti aranžmaja oz. mora slediti navodilom, navedenim v programu potovalnih aranžmajev. Potnik mora plačati preostali znesek cene potovalnega aranžmaja najpozneje 30 dni pred datumom odhoda ali kot je navedeno na obrazcu rezervacije / potovalnem sporazumu. Če potnik pravočasno ne plača preostalega zneska potovalnega aranžmaja, se šteje, da je preklical svojo rezervacijo in v tem primeru WE GO d.o.o. sledi predpisom splošnih pogojev glede odpovedi potovalnega aranžmaja v imenu potnika, kot je navedeno v 5. odstavku teh splošnih pogojev.

      2.1. KREDITNE KARTICE

Sprejmemo večje kreditne kartice (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro in American Express). Plačilo s kreditno kartico zahteva določene informacije in bo izvršeno šele po predložitvi vseh potrebnih informacij za oddajo obrazca. Za obdelavo plačil s kreditno ali debetno kartico ni pristojbine ali provizije. Za potrjeno rezervacijo je potrebno popolno plačilo s kreditno ali debetno kartico.

 1. CENA NASTANKA POTOVANJA

Cena potovalnega aranžmaja je navedena v vsakem potovalnem programu in postane veljavna z dnem objave vsakega programa. Cene za vse aranžmaje so navedene v EUR. WE GO d.o.o. si pridržuje pravico spremeniti cene v skladu z Obligacijskim kodeksom (spremembe potekajo zaradi sprememb menjalnega tečaja, spremembe tarif za prevoz, spremembe cen goriva …). V primeru spremembe cen, je WE GO d.o.o. dolžna obvestiti potnika najkasneje 20 dni pred dnevom odhoda. Če se dogovorjena cena potovalnega aranžmaja poveča za več kot 10%, ima potnik pravico, da prekliče rezervacijo brez kakršnih koli dodatnih stroškov, vendar je potrebno preklic rezervacije izvesti najpozneje 2 dni po tem, ko potnik prejme obvestilo o spremembi cene. Pravica organizatorja potovanja je navesti v potovalnem programu, da je potnikov obveza plačevati vse storitve, ki so za potnika opravljene v tujini, neposredno osebi, ki je te storitve opravila in so bile predhodno navedene v programu. V tem primeru potnik prevzame odgovornost, da zahteva vse svoje morebitne reklamacijske zahteve v tujini (kjer je bilo plačilo izvedeno).

 1. KATEGORIJE STORITEV

Razen če ni drugače navedeno v potovalnem programu, cena potovalnega aranžmaja vključuje vse stroške prevoza, nastanitve in prehrane ter potovalne organizacije in turističnega vodiča. Ker se posebne / dodatne storitve štejejo za stroške, ki niso vključeni v ceno potovalnega aranžmaja (enoposteljne sobe ali sobe, drugačne od tistih, ki so na voljo v osnovnih potovalnih aranžmajih, posebni obroki, dodatni izleti …) ali deli potovalnega aranžmaja ki so navedeni kot dodatna plačila (vizum, letališki davek, turistična taksa …). Te storitve plača potnik posebej. Pri rezervaciji lahko potnik izrazi svoje želje glede posebnih storitev, če je to mogoče, se jih plača dodatno. Med potovanjem je treba plačati posebne storitve (v korespondenčni tuji valuti) spremljevalnemu vodniku ali predstavniku WE GO d.o.o. kjerkoli te storitve potekajo. Kategorizacija nastanitve (število zvezd), ki so navedene v programih potovalnih aranžmajev, je posredovana s strani ponudnikov nastanitve ali pa je navedena po nacionalni kategorizaciji vsake države. WE GO d.o.o. ima pravico obvestiti potnika o imenu nastanitve ob prihodu v namembni kraj.

 1. SPREMEMBA IN PREKLIC REZERVACIJE

Za vsako spremembo po vložitvi rezervacije (obrazec, elektronska pošta, telefon), če je sprememba sploh možna, Ride around zaračuna potniku znesek 10 EUR. Potnik ima pravico, da prekliče rezervacijo. Preklic rezervacije mora biti v pisni obliki. Če se to zgodi, si WE GO d.o.o. pridržuje pravico, da od potnika zahteva stroške, ki jih je utrpela agencija zaradi odpovedi rezervacije. Znesek stroškov je odvisen od datuma, ko je prejel pisno preklic rezervacije. Če ni drugače navedeno v potovalnem dogovoru, veljajo naslednji pogoji odpovedi veljavnosti rezervacije:

Pravilnik o vračanju za skupinske programe in večdnevne individualne programe (vključno z nastanitvijo):

 • V primeru odpovedi 59-31 dni pred odhodom agencija zadrži 10% celotne cene.
 • V primeru odpovedi 30-15 dni pred odhodom agencija zadrži 40% celotne cene.
 • V primeru odpovedi od 14 do 8 dni pred odhodom agencija zadrži 60% celotne cene.
 • V primeru odpovedi 7-1 dni pred odhodom agencija zadrži 90% celotne cene.
 • V primeru odpovedi na dan odhoda agencija zadrži 100% celotne cene.
 • V primeru neudeležbe, potnik ni upravičen do vračila.

Politika vračanja za individualne potnike na Ride around dnevnih izletih (brez nastanitve):

 • Vsako odpoved do 24 ur pred potovanjem je brezplačna.
 • Za odpovedi, prejete kasneje od 8.30 na dan pred odhodom, se zaračuna 50% od cene potovanja.
 • Odpoved na dan odhoda bo predmet preklica, ki ustreza stroškom potovanja.
 1. PREKLIC POTOVANJA ALI SPREMEMBE POTOVALNEGA PROGRAMA

Na podlagi veljavne zakonodaje, ima WE GO d.o.o. pravico odpovedati skupinske programe najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim datumom odhoda, če ni bilo dovolj rezervacij za izvedbo potovanja. Redni dnevni izleti Ride around se lahko prekličejo najkasneje dan pred načrtovanim izletom. Najmanjše število potnikov se določi z vsakim programom posebej. Če se zgodi, da število potnikov ne doseže najmanjšega števila potnikov, potrebnih za izvedbo potovalnega aranžmaja, organizator ne prevzame nobene odgovornosti za nadomestilo škode potnikom, ki so rezervirali potovanje, vendar se vsakemu potniku povrnejo celoten znesek plačila, ki ga je predhodno opravil. WE GO d.o.o. ima pravico, da delno ali v celoti odstopi od potovalne pogodbe, če med potovanjem ali izvedbo programa pride do nepričakovanih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odpraviti ali se jim izogniti, vendar za WE GO d.o.o. takšne okoliščine predstavljajo utemeljen razlog, zakaj agencija ne bi sklenila potovalne pogodbe, če bi takšne okoliščine obstajale ob sklenitvi le-te. WE GO d.o.o. ima pravico spremeniti datum ali čas odhoda zaradi spremembe datuma ali časa odhoda prevoznega sredstva, knjiženega za potovanje ali v primeru višje sile in ima pravico spreminjati smer vožnje potovanje zaradi sprememb pogojev potovanja (novi vozni red, nestabilni pogoji v državi potovanja, naravne nesreče ali drug nepričakovan vzrok, ki je zunaj naše kontrole) brez povračila škode in v skladu z veljavno uredbo potniškega prometa. WE GO d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi višje sile, ki bi lahko nastala med izvajanjem programa. V tem primeru ima agencija možnost ponuditi potnikom svoje storitve v drugi obliki, ki jih dopuščajo obstoječi pogoji. WE GO d.o.o. ima pravico, da v času trajanja potovanja delno ali v celoti odstopi od potovalne pogodbe, če potnik ne upošteva pravil vedenja, ki veljajo za določene vrste prevoza ali v določeni nastanitvi in če potnik s takšnim ravnanjem ogroža blaginjo in zdravje drugih potnikov ter predstavniku agencije preprečuje realizacijo potovalnega programa.

 1. POTOVALNINI DOKUMENTI

Potniki, ki rezervirajo potovanje v tujino, morajo imeti veljaven potni list ali drug ustrezen dokument, ki jim omogoča vstop v tujino. V primeru, da nekatere države pogojujejo vstop v državo s posebnim dokumentom (vizumom), mora potnik te dokumente pridobiti pred potovanjem ali do datuma, navedenega v programu. Potniki, ki niso rezidenti EU, morajo pridobiti vse potrebne dokumente, ki jih zahtevajo države potovalne destinacije in tiste, ki jih prečkajo med potovanjem. Mladoletni potniki morajo pridobiti vso potrebno dokumentacijo za mejni prehod mladoletnih potnikov. V primeru, da potnik ne izpolnjuje zahtevanih obveznosti ali če se zgodi, da zaradi potnikovih ne veljavnih dokumentov ne more potovati in prekliče rezervacijo pred ali med potovanjem, WE GO d.o.o. sledi pogojem, navedenim v pravilniku o vračilu. V primeru, da WE GO d.o.o. posreduje v postopku pridobitve vizuma za potnika, agencija ne more zagotoviti, da bo njegova mediacija in pridobitev listin uspešna. Posredovanje v postopku pridobitve vizuma ni vključeno v ceno potovanja in ga je treba plačati ločeno. Stroški posredovanja v postopku se v vsakem primeru ne vrnejo potniku. Če potnik med časom potovanja izgubi dokumente ali če so dokumenti ukradeni in so potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v matično državo, mora potnik predložiti nove dokumente na lastne stroške. V primeru, da potnik prekine potovanje zaradi izgube svojih dokumentov ali zaradi tatvine, ni upravičen do sorazmernega povračila plačane cene potovanja.

 1. UREDBA O CARINSKEM IN VALUTNEM NADZORU

Potnik mora spoštovati carinsko in valutno regulacijo Republike Slovenije ter drugih držav, v katere potuje. Če potnik zaradi nespoštovanja teh predpisov ne more nadaljevati potovanja, je potnik edini, ki trpi zaradi posledic in stroškov, ki so nastali zaradi take situacije.

 1. ZRDAVSTVENA UREDITEV

V skladu z uredbo Svetovne zdravstvene organizacije se mora potnik obvezno cepiti pred potovanjem v določene države in pridobiti ustrezne dokumente, ki potrjujejo cepljenje. Cepljenje je obvezno tudi v primerih, ko je bila taka zdravstvena ureditev sprejeta po vložitvi in sklenitvi rezervacije. Zavrnitev cepljenja ni opravičljiv razlog za preklic rezervacije, razen če obstajajo protislovja glede zdravja potnika. V tem primeru mora potnik predložiti zdravniško potrdilo. WE GO d.o.o. ni odgovoren za morebitne zaplete ali odpoved potovanja v imenu potnika, ki bi lahko nastali zaradi nespoštovanja zdravstvene ureditve države, v katero potuje potnik.

 1. PRTLJAGA

Prevoz prtljage je prost do določene omejitve teže, ki jo določi družba, ki zagotavlja prevoz. WE GO d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Potnik mora poročati o izgubljeni ali poškodovani prtljagi družbi, ki je zagotovila prevoz ali nastanitev, kjer potnik biva. Pri potovanju z letalom v skladu z uredbo, veljavno v mednarodnem letalskem potniškem prometu, je letalska družba odgovorna za prtljago. Če se je prtljaga izgubila, mora potnik izpolniti obrazec PIR letalske družbe, s katero je potoval. Potem ko izpolni obrazec PIR, mora potnik predati en izvod obrazca predstavniku letalske družbe in obdržati drugo kopijo zase. Po prejemu tega obrazca letalski prevoznik povrne potniku povračilo izgubljene ali poškodovane prtljage v skladu z uredbo, veljavno v mednarodnem letalskem potniškem prometu. WE GO d.o.o. ni odgovoren za krajo ali škodo potniške prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov v bivališču, kjer potnik biva (hoteli, hotelske sobe, stanovanja itd.).

 1. REKLAMACIJE

Vsak potnik, imetnik potovalne pogodbe ima pravico do reklamiranja neprimernih storitev. V skladu z ureditvijo Zakona o varstvu potrošnikov mora potnik obvestiti, o vseh nepravilnostih in odstopanjih od dogovorjenega in plačanega potovalnega aranžmaja, odgovorne osebe za storitve (kdor jih opravlja) ali lokalnega predstavnika v namembnem kraju, čimprej. Če potnik ne opozori na napake / pomanjkljivosti, po vrnitvi domov ne bo mogel vložiti pisne pritožbe, če pomanjkljivosti niso bile jasno definirane v celoti. Obrazec za poročanje o pomanjkljivostih mora prejeti od predstavnika agencije na potovanju. Potnik mora vložiti pisno reklamacijo najmanj 60 (šestdeset) dni po zaključku potovanja. V primeru, da potnik zamudi zakonsko določen datum za oddajo reklamacije, WE GO d.o.o. ne bo upošteval njegove pritožbe. Brez pisne reklamacije WE GO d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cene potovalne aranžmajev ali drugih vrst povračil in drugih terjatev. Organizator ne bo obravnaval skupinske pritožbe, ki bi jo podpisalo več potnikov – imetnikov potovalne pogodbe, ki izhaja iz enega reklamacijskega zahtevka. Na pisno zahtevo za znižanje cene, povračilo ali drugo vrsto zahtevka mora potnik priložiti ustrezno potrditev vodje hotela, prevoznika ali druge pooblaščene osebe, ki bo potrdila potnike zahteve, na podlagi katerih potnik zahteva povračilo (na primer potrdilo o plačilu). Če je WE GO d.o.o. odgovoren za nerealizacijo programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do povračila v višini realne vrednosti nerealiziranih storitev ali do povračila v skladu z veljavnimi predpisi Zakona o varstvu potrošnikov. Razen v primerih, ko ima WE GO d.o.o. pravico preklicati potovalni aranžma ali uvesti spremembo potovalnega programa.

 1. ZAVAROVANJE

Cene potovalnih aranžmajev, razen če niso drugače navedene v programu, vključujejo osnovno nezgodno zavarovanje, vendar ne vključujejo zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da so potniki odgovorni za skrb za lastno zavarovanje. Pri potovanju v tujino priporočamo, da dodate zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini s svetovnim pokritjem.

 1. KONČNE UREDITVE

Vse cene programov WE GO d.o.o. vključujejo davek na dodano vrednost. Z rezervacijo vsakega potnika dobi WE GO d.o.o. njegovo dovoljenje za uporabo fotografij in videoposnetkov pridobljenih na poti (fotografije in videoposnetki bi lahko vključevali vsakega potnika) v promocijske in komercialne namene. WE GO d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za vedenje potnikov in škodo, ki bi jo potniki povzročili med potovanjem. V primeru spora med WE GO d.o.o. in potnik, pa je sodni postopek v pristojnosti sodišča v Novi Gorici. WE GO d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v promocijskem gradivu (katalogi, letaki in spletne strani). Ti splošni pogoji nadomestijo vse predhodno izdane splošne pogoje.